Årsmøtet 2024

Fredag 2. februar ble det avholdt Årsmøte i Foreningen norske filmfotografer. Årsmøtet er FNFs generalforsamling og øverste myndighet. Regnskapet for 2023 ble godkjent og styrets forslag til budsjett for 2024 ble vedtatt. Valgkomiteens forslag til nytt styre ble også banket gjennom. To nye styremedlemmer ble valgt. Det nye styret består nå av Paul René Roestad FNF (styreleder), Ole Andreas Grøntvedt FNF (nestleder), Benjamin Mosli FNF (Økonomiansvarlig), Cecilie Semec FNF, Janne Lindgren FNF, Odd Reinhardt Nicolaysen FNF (ny) og Alvilde Horjen Naterstad FNF (ny). Årsmøtet takket av Benjamin Loeb FNF og John-Erling Holmenes Fredriksen FNF som begge går ut av styret. John-Erling ble imidlertid valgt som vara og tar over for Andreas Johannessen FNF som blir fristilt for vervet. Hele det nye styret ble valgt for ett år. Valgkomiteen har bestått av Tore Vollan FNF og Maja Holand FNF. Begge fortsetter et år til. Det var rekordstort oppmøte på Årsmøtet som foregikk både fysisk og digitalt.

Odd Reinhardt Nicolaysen FNF informerer Årsmøtet om ståa på Den norske filmskolen. Foto: O.A. Grøntvedt, FNF.

Statusoppdateringer
Nestleder Ole Andreas Grøntvedt FNF gjennomgikk Årsberetningen for 2023. Økonomiansvarlig Benjamin Mosli FNF gikk gjennom regnskapet for fjoråret og budsjettet for 2024. Styret fikk i løpet av fjoråret snudd det budsjetterte underskuddet til et solid overskudd. Det er tøffe tider for mange av våre medlemmer som følge av lavkonjunktur i verdensøkonomien. Budsjettene presses stadig. Det er derfor viktig at vi ikke underbyr hverandre. Spesielt med tanke på at vi som filmfotografer stort sett jobber gratis når andre på filmsettet får betalt for overtid. Med færre jobber er det desto viktigere å forhindre utnyttelse. Den varslede kontingenthevingen vedtatt av Årsmøtet 2023 ble av Årsmøtet 2024 utsatt med ett år. Styrets forslag om en dobling av reisestipend ble vedtatt, og vi vil innføre to søknadsfrister per år. Info blir sendt ut.
Odd Reinhardt Nicolaysen FNF, som jobber som faglærer ved Den norske filmskolen på Lillehammer, informerte om endringene som følge av tvangssammenslåingen med AMEK (TV-skolen og Spillskolen). Både de fagansatte og FNF har protestert mot prosessen som vi mener har vært dårlig utredet. Nicolaysen er bekymret for økonomien til Filmskolen som også mister egen dekan. Morten Halfstad Forsberg FNF er fagansvarlig for filmfotografutdanningen ved Høyskolen Kristiania (tidligere Westerdals/NISS). Forsberg informerte om endringene ved den private filmskolen i Oslo når de fra høsten 2024 slutter å tilby fagspesifikke linjer. FNF mener det er foruroligende at én av to norske filmskoler med fotografutdanning skal kutte ut spesialiseringen.

Morten Forsberg FNF informerer om endringene på filmutdanningen ved Høyskolen Kristiania.

2024 og 2025
Det ble besluttet å opprette en teknisk komité i FNF som skal se på ulike utfordringer filmfotografer støter på. Fire av våre medlemmer sitter i IMAGO Technical Committee, noe vi i FNF vil dra nytte av. De to første sakene FNFs tekniske komité skal se på er laserprojeksjon på kino og NRKs nettspiller. Andre saker kan foreslås fortløpende. For 2024 har styret planer om et helt nytt arrangement bestående av en hands-on workshop i et filmstudio kombinert med grilling og øl. Arrangementet vil være lørdag 1. juni i Filmparken på Jar. Våre viktige samarbeidspartnere blir invitert til å komme og vise utstyr. Vi ønsker å ha et slikt arrangement annet hvert år (de årene det ikke er Oslo Digital Cinema Conference). I 2024 vil det også bli en mesterklasse i tillegg til Mandagsfilmen som starter opp igjen 12. februar. Da viser vi Thea Hvistendahls «Håndtering av udøde» på Filmens hus i Oslo med filmfotograf Pål Ulvik Rokseth FNF som gjest. Vi skal også vekke til live igjen konseptet Freaky Friday hvor vi besøker våre samarbeidspartnere for faglig påfyll. I 2025 skal vi arrangere ODCC. Og vi skal markere FNFs 30-årsjubileum. Dette blir blant annet feiret med en stor fest på sommerhalvåret og en filmserie på Cinemateket i Oslo med fokus på norske filmfotografer av betydning for vår filmhistorie. En jubileumskomité ble etablert under Årsmøtet.

Økonomiansvarlig Benjamin Mosli FNF har gjort en god jobb. «Du skulle vært produsent du!» fikk Mosli høre fra salen. Han var usikker på om det var et kompliment.

Etter årsmøtet var det middag og quiz før kaffe og kaker. Til denne delen kom det flere gjester, blant annet representanter fra flere av våre samarbeidspartnere. Uten den økonomiske støtten hadde vi ikke fått til stort. Det er derfor hyggelig at flere av disse selskapene kom på årsfesten. Dette er også en god anledning for våre støttespillere til å bli kjent med FNFs medlemmer. Det har sjelden vært så mange oppmøtte på FNFs årsmøte. Vi var totalt 60 mennesker til middagen i år. Takk til alle som kom. En spesiell takk til de som hjalp til med organisering og det praktiske. Ikke minst vil vi takke vår eminente quizmaster Eirik Holst Aagård som lagde quiz for femte år på rad. Foreningen norske filmfotografer har fått vind i seilene etter pandemien. Med støtte fra Årsmøtet ser styret frem til å ta fatt på årets utfordringer. Velkommen på alle våre arrangement.

Siste innlegg
Godt oppmøte på første foredrag.  Foto: O.A. Grøntvedt, FNF
«There’s no such thing as a free lunch» er et velkjent begrep i bransjen. Lørdag 1. juni motbeviste vi denne (..)
[ 2. juni 2024 ]
Filmparken
Vi har gleden av å invitere hele filmbransjen til sommerfest læring og utstyrsutstilling lørdag 1. juni. Ta turen til Filmparken på (..)
[ 27. mai 2024 ]
Norsk filmforbunds juridiske avdeling, ledet av Bjørn Brem, informerer om lønnsforhandlingene sammen med forbundsjurist Julie Ingerø Rynning.

Foto: Paul René Roestad, FNF
FNF var godt representert på Norsk filmforbunds aller første landsmøte i helgen. Fra FNF-styret deltok styreleder Paul René Roestad og økonomiansvarlig (..)
[ 29. april 2024 ]
Odd Geir Sæther, FNF. Bilde hentet fra Cinematekets katalog.
Regissør Trygve Hagen har laget dokumentarfilm om filmfotograf Odd Geir Sæther. Filmen vises på Cinemateket i Oslo lørdag 13. april (..)
[ 1. mars 2024 ]
Paul René Roestad IMAGO Honorary Member
IMAGO, The International Federation of Cinematographers, holdt sitt årsmøte og generalforsamling i London 14. og 15. februar. Mer enn 50 (..)
[ 20. februar 2024 ]
Publikum Mandagsfilmen "Narvik"  Frogner kino. Foto. P.R. Roestad FNF
FNF Mandagsfilmen er tilbake førstkommende mandag. Da viser vi Thea Hvistendahls spillefilmdebut «Håndtering av udøde» fotografert av Pål Ulvik Rokseth (..)
[ 9. februar 2024 ]
DSCF7875
Fredag 2. februar ble det avholdt Årsmøte i Foreningen norske filmfotografer. Årsmøtet er FNFs generalforsamling og øverste myndighet. Regnskapet for (..)
[ 3. februar 2024 ]
DSCF7721
Lørdag 13. januar 2024 arrangerte den franske filmfotograf-foreningen AFC workshop i Paris. Filmfotograf Ole Andreas Grøntvedt FNF og colorist Christian (..)
[ 18. januar 2024 ]
DSCF5265
Foreningen norske filmfotografer legger bak seg et år med stor aktivitet. Blant høydepunktene var Oslo Digital Cinema Conference som gjorde (..)
[ 10. januar 2024 ]
DSCF7140
Lørdag 9. desember arrangerte vi mesterklasse med den amerikanske filmfotografen Ellen Kuras ASC på Filmens hus i Oslo. Dette ble (..)
[ 12. desember 2023 ]
18x6 meter LED-vegg fra Xvision rigget i Kryptons studio. Egen LED-skjerm i himlingen som kan heves/senkes. Foto: Bjørn Ståle Bratberg, FNF
Den norske filmskolen arrangerte kurs i virtuell produksjon fra 14.-16.november. Kurset ble avholdt i Filmskolens lokaler på Myrens verksted i (..)
[ 6. desember 2023 ]
f0cd1516-45b7-4dc5-abc3-dbd7629f4c60
Filmfestivalen Camerimage ble arrangert fra 11. til 18. november. Benjamin Loeb FNF var representert i sideprogrammet med «Dream Scenario» (2023) (..)
[ 26. november 2023 ]