Foreningen norske filmfotografer ble stiftet 19. mai 1995. Initiativtakerne var unge norske filmfotografer inspirert av utenlandske foreninger for filmfotografer. Flere av dem hadde studert i USA hvor American Society of Cinematographers har vært en institusjon i bransjen siden 1919. Britene startet sitt BSC i 1949. Dansk Filmfotograf Forbund (DFF) ble etablert i 1954 og Föreningen Sveriges Filmfotografer (FSF) ble etablert i 1961. Vi var langt bak våre skandinaviske kolleger, som vanlig. Norges første film «Fiskerlivets farer» fra 1907 ble skutt av svenske Julius Jaenzon. På 1920- og 1930-tallet fikk vi noen få sentrale norske filmfotografer, men de første tiårene var det svært få norske filmer som ble produsert. Dette endret seg rundt årtusenskiftet hvor vi fikk en økning til rundt 20-25 spillefilmer i året. I tillegg til TV-drama, dokumentarfilm, musikkvideo og oppdragsfilm. Med etableringen av TV2 i 1992 vokste det fram et stort marked for reklamefilm. Etterhvert kom det flere og flere kommersielle aktører på kabel-TV og parabol-TV. Parallellt med den økte filmproduksjonen ble det flere og flere filmarbeidere. Også filmfotografer.

 «De blå ulvene» (1993) Sebastian Vatle Ugulen, Knut Haraldsen, Pål Bugge Haagenrud FNF, Hans Erik Linbom FNF, Haakon Wettre FNF, Lars Toverud.

Foreningen Norske Filmfotografer oppstod ikke i et vakuum: I 1992 ble paraplyorganisasjonen IMAGO etablert med det formål å samle europeiske fotograf-foreninger for å dele tekniske og kunstneriske erfaringer, samt på jobbe for å øke filmfotografens status. Men Norge hadde ingen forening. Gustaf Mandal var leder i svenske FSF og en sterk pådriver for at norske filmfotografer burde samles i en forening. I 1994 var den legendariske svenske fotografen Sven Nykvist FSF, ASC i Norge for å filme Liv Ullmanns «Kristin Lavransdatter». Flere av FNFs kommende medlemmer jobbet på den store produksjonen, blant annet Pål Bugge Haagenrud som senere ble FNFs første leder. Vi fikk mye hjelp fra Harvey Harrison, BSC som var leder for IMAGO på denne tiden. Han ba oss bruke initialene FNF da NSC allerede var tatt av de nederlandske filmfotografene. Ellers kunne dette vært forkortelsen for Norwegian Society of Cinematographers. Mange norske filmfotografer jobbet sammen på Disney-produksjonen «16 Days of Glory» i 1994. Dette var den offisielle olympiske filmen fra OL på Lillehammer. Mens TV-stasjonene gikk over til det nye formatet DigiBeta, filmet de norske filmfotografene på 16mm film. Og de vant Emmy for innsatsen. Halvor Næss og Hans Erik Lindbom, Pål Bugge Haagenrud og Haakon Wettre jobbet på OL-filmen. De to sistnevnte hadde begge studert ved The American Film Institute i Los Angeles. Sammen med NRK-fotografene Helge Semb, Bjørn Tønnesen og Arne Borsheim, samt B-fotografene Hilde Malme, Charlie Curran og Wencke Hovet stiftet de foreningen i Filmkameratenes lokaler på Stortorvet. Frilanserne hadde ikke så god greie på organisasjonsarbeid, men NRK-fotografene sørget for at alt gikk riktig for seg med vedtekter og at ordlyden ikke kunne forandres før det ble banket gjennom av et flertall på Årsmøtet. Haagenrud, Semb, Næss, Wettre og Lindbom utgjorde det første styret. Et par år etter kom Thomas Diseth inn i styret, også han hadde studert ved AFI i Los Angeles. «Foreningens formål er å samle kvalifiserte norske filmfotografer, og ditto b-fotografer. Den skal verne om og ivareta kollektive interesser av enhver art, styrke det levende bildet, samt fremme gode og kollegiale forhold» het det i vedtektene.«Foreningen skal ivareta og støtte interesser som fremmer samarbeid og kunnskapsutveksling mellom yrkesfotografer innen film og video med tanke på videre utvikling av det billedtekniske og kunstneriske området. Foreningen bør holde kontakt med utenlandske kolleger for felles utbytte». De unge film-fotografene møtte noe motbør fra eldre kolleger. Norsk filmforbund (NFF) hadde allerede en fotogruppe og FNF ble av enkelte sett på som en utfordrer til denne etablerte gjengen. Til tross for at FNF var en ideell interesseorganisasjon og ikke noen fagforening som skulle forhandle lønn. Det tok ikke lang tid før alle de etablerte fotografene meldte seg inn i FNF. Mange av disse er fortsatt medlemmer etter nærmere 30 år. Foreningen hadde klart overvekt av frilansere, men også NRK-fotografer meldte seg inn. Filmfotograf har alltid vært et mannsdominert yrke. Hilde Malme, Tone Gjerde, Wencke Hovet og Sidsel Viland var de første kvinnelige medlemmene av FNF på 1990-tallet.

«Lillehammer ´94: 16 Days of Glory» John Christian Rosenlund FNF, Thomas Diseth FNF, Hallgrim Ødegård, Sebastian Ugulen, Pål Bugge Haagenrud FNF, Haakon Wettre FNF, Greg Dupré, Kjell Vassdal FNF. Foto © Hans Erik Lindbom


Flere filmfotografer

 Annicken Aasheim, Magga Vala og Jørgen Klüver på Filmskolens kull 10. Foto: Kjell Vassdal FNF.

I 1997 ble Den norske filmskolen etablert. Filmskolen ble lagt til Høgskolen på Lillehammer for å gjenbruke TV-studioene som ble bygget for OL. Med filmskolen fikk vi en nasjonal utdanning for filmfotografer. 6 fotostudenter ble tatt opp på kull 1. Disse var Ane Dorthe Kalve, Jon Gaute Espevold, Kåre Sponberg, Marianne Bakke, Odd Reinhardt Nicolaysen og Torstein Nodland. De fleste av disse er FNF-medlemmer og jobber fortsatt som filmfotografer. På de 25 årene filmskolen har eksistert har de utdannet 13 kull med opptak annethvert år. 78 filmfotografer har til nå fått sin utdanning fra Den norske filmskolen. Disse kommer i tillegg til en rekke private filmskoler i Norge og utlandet, samt filmutdanninger på norske universitet. Det utdannes for mange filmarbeidere i forhold til antall jobber. Det er tøff konkurranse blant norske filmfotografer. Og konkurransen er internasjonal. På 2010-tallet kom strømmetjenestene på banen. Amerikanske Netflix var først ute med norskprodusert innhold da de lagde «Lillyhammer» (i samarbeid med NRK). Etterpå har det kommet mange aktører på det voksende feltet. I 2022 så vi imidlertid en nedgang når HBO kansellerte sine nordiske produksjoner. I en verden i stadig endring må filmfotografen være tilpasningsdyktig. Det kommer stadig nye kameraer og tekniske nyvinninger. Kompetanseheving er en viktig del av FNFs arbeid. Vi har arrangert mange mesterklasser og workshops. Blant annet med kjente filmfotografer som Vilmos Zsigmond ASC, Dick Pope BSC, Chris Menges BSC/ASC, Fabian Wagner ASC/BSC, Albert Maysles og Victor Kossakovsky. Samt mange av våre egne medlemmer.

Mandagsfilmen
Kjell Vassdal ble FNFs andre styreleder i 2001 og stod i spissen for økt samarbeid med IMAGO og Camerimage i Polen. Filmfestivalen for filmfoto ble første gang arrangert i 1993. Tidlig på 2000-tallet ble FNF kontaktet for å komme med forslag til filmer som kunne  være aktuelle for festivalen. Kjell kontaktet tre anerkjente filmkritikere som vurderte alle norske filmer for så å sende sin innstilling til styret. Oppdraget ble utført på dette viset noen år inntil Camerimage fant en annen måte å nominere filmer. IMAGO, den europeiske organisasjonen for filmfotografer, arbeidet på denne tiden med en bok om filmfotografiets historie. «Making Pictures: A Century of European Cinematography» tok for seg 100 filmer fra 100 år med filmproduksjon. To norske filmfotografer er omtalt i boka: Harald Gunnar Paalgard, FNF for sitt arbeid på Unni Straumes «Drømspel» (1994) og Kjell Vassdal, FNF for Pål Sletaunes «Budbringeren» (1997). Filmene ble valgt ut av FNF. Prosjektet holdt på å ta knekken på IMAGOs økonomi på grunn av kostnader og det tok lang tid å få rettigheter til de 500 bildene brukt i boka. Den ble utgitt i 2003.

FNF Mandagsfilmen: «Utvandrerne» Foto: Paul René Roestad FNF.

I 2001 år tok Pål Bugge Haagenrud og Thomas Løkkeberg initiativ til å starte opp «Mandagsfilmen» med støtte fra Norsk Filminstitutt. Siden den gang har vi hatt godt over 100 arrangement med fokus på filmfoto. Mandagsfilmen er FNFs ansikt utad og har vært enormt viktig for vår forening. Det er et samlingspunkt for kunnskapsoverføring og kollegialt samvær. Til inspirasjon for filmfotografer, men også et fint sted for studenter og øvrig filmbransje til å bli kjent med oss som forening og fotografer som yrkesgruppe. FNF Mandagsfilmen går ut på at vi samles for å se en film (eller TV-serie) og snakke med den aktuelle filmfotografen etterpå. Ofte har fotografen med seg en samarbeidspartner som er relevant for filmen. Det kan være lysmesteren, coloristen, produksjonsdesigneren eller regissøren. Etter visning og panelsamtale er det gjerne videre diskusjon over en øl. Mandagsfilmen arrangeres 6-8 ganger i året og ledes av en egen komité uavhengig av FNFs styre. Mange av våre medlemmer har rullert i denne komiteen. De første årene viste vi film på Cinemateket i Oslo. Så flyttet vi flyttet til Frogner kino noen år før vi i 2010 flyttet tilbake til Cinemateket. Her har vi vært fram til Filmens hus ble stengt for renovering i 2022. Vi har sporadisk hatt arrangementer på kinoer som Vega scene, Ringen kino og nyoppussede Frogner kino. Mange av våre sponsorer har vært tilstede og vist fram utstyr på arrangementene. Vi har vist hundrevis av spillefilmer, men også noen TV-serier og vi har hatt spesialvisninger blant annet med fokus på reklamefilm og anamorf optikk. Mandagsfilmen har blitt arrangert i over 20 år. Foruten Blått Lerret og Grønnskjerm er Mandagsfilmen eneste faste møtested for norsk filmbransje. Takket være dugnadsarbeid blant de mange fotografene som har vært med i arrangementskomiteen opp gjennom årene.

 

Profesjonalisering
FNF fikk sine første nettsider i 2004. Jørn Broll tok over som styreleder i 2006. Nettsiden ble oppdatert og vi firedoblet sponsorinntektene, noe som bidro til økt kompetanseheving og større arrangementer. I 2006 ga vi for første gang økonomisk støtte til Oslo Digital Cinema Conference (ODCC) som ble initiert av Paul René Roestad. ODCC har utviklet seg til å bli vårt største arrangement og tiltrekker seg filmfotografer fra hele verden. I 2019 kom det 25 fotografer fra Danmark alene. Legendariske Vilmos Zsigmond ASC gjestet ODCC et par år før han døde. Vi har hatt noen av verdens fremste spesialister på kameratekniske områder på besøk, blant annet Dave Stump, ASC og Kommer Kleijn, BSC. ODCC ble avholdt annethvert år frem til og med 2019. Covid-19 pandemien satte en stopper for konferansen noen år, men Oslo Digital Cinema Conference vil returnere sommeren 2023. Vi har arrangert ulike mesterklasser og workshops også utenom ODCC. I 2007 arrangerte vi en workshop med den taiwanske filmfotografen Mark Lee Ping Bing under Film fra sør-festivalen. FNF har også støttet dokumentarfilmfestivalen Nordic/Docs i Fredrikstad siden oppstarten. Her deler vi blant annet ut pris for beste filmfoto i dokumentarfilm. Jørn Broll ledet foreningen fram til 2010 hvor vi fikk vår første kvinnelige styreleder, Christine Heitmann. Hun gikk ut i fødselspermisjon allerede året etter og ble midlertidig etterfulgt av nestleder Rolv Håan. I 2012 ble Tonje Louise Finne valgt til styreleder. I 2014 kurerte vi en serie filmer for Cinemateket i Oslo kalt «Lysets mestere – 10 fantastiske filmfotografer». Cinemateket ønsket å rette fokus på filmfotografens arbeid og løfte fram noen av dem som har gitt oss unike filmopplevelser. Tore Vollan og Petter Holmern Halvorsen satte sammen programmet. I 2015 arrangerte vi workshop og mesterklasse med den britiske filmfotografen Sean Bobbit, BSC i samarbeid med ODCC og NRK. Samme år ble Rolv Håan valgt til styreleder. I 2017 fikk vi besøk av Roger Deakins, BSC, ASC. Mesterklassen ble arrangert på Filmens hus hvor vi solgte ut kinosalen Tancred på én time. (Og vi gikk i pluss, uten økonomisk støtte). Det tok oss 4 år å får Roger Deakins over fra Hollywood. Paul René Roestad var den som fikk det til. Med vind i seilene arrangerte vi mesterklasse med franske Bruno Delbonnel AFC, ASC i 2018. Også det ble en suksess, om ikke rent økonomisk. Foreningen Norske Filmfotografer er drevet av dugnadsarbeid. Mange av våre medlemmer har hatt verv i styret og ulike komiteer. Mesterklassene våre har i stor grad blitt ledet av våre egne medlemmer. Det er dette engasjementet som er foreningens ryggrad.

 Mesterklasse Roger Deakins 2017. Moderatorerer: Cecilie Semec FNF og Rolv Håan FNF. Foto: O.A. Grøntvedt FNF

Kvinnene
FNF har rettet fokus på manglende likestilling i bransjen. Mens Norsk Filminstitutt har jobbet for å få opp kvinneandelen blant regissører, produsenter og manusforfattere er det forsvinnende få kvinnelige norske filmfotografer – og dermed få kvinnelige FNF-medlemmer. Kjell Vassdal tok initiativ til et stipend til kvinnelige filmfotografer og i  2008 ble det laget 3 korte filmer, såkalte «visittkort» som skulle promotere tre kvinnelige fotografer. Dette var i samarbeid med WIFT Norge, en del av Women In Film and Television, og prosjektet ble støttet direkte av Kulturdepartementet. FNF skaffet midler til utstyr fra våre sponsorer. «Visittkortene» ble vist som forfilm på kino, på Blått Lerret og på Kosmorama internasjonale filmfestival i Trondheim. De tre filmfotografene var Hilde Malme FNF, Anna Myking FNF og Christine Heitmann FNF.

Cecilie Semec, FNF. Foto: Nina Barbosa.

Medieoperatørene laget en bakomfilm, skutt av Øystein Mamen. Først i 2010 fikk vi den første norske spillefilmen skutt av en kvinnelig filmfotograf. Det tok mer enn 100 år med norsk film før Anna Myking, som første kvinne, filmet en dramatisert langfilm for kino. Hun ble dermed historisk med «Sykt lykkelig» regissert av Anne Sewitsky. I 2010 fulgte duoen opp med «Jørgen + Anne = sant». Samme år kom også «Få meg på, for faen» skutt av Marianne Bakke. Året etter ble Marianne historisk da hun vant Amandapris for Beste filmfoto. I 2013 ble Cecilie Semec ble den tredje kvinnen til å skyte spillefilm. Hun hadde intet mindre enn to spillefilmer med premiere på samme dag: Iram Haqs «Jeg er din» og «Mormor og de åtte ungene» basert på Anne Cath Vestlys roman. Disse tre damene har heldigvis skutt flere filmer det siste tiåret, men det har dessverre ikke kommet til så mange flere innenfor spillefilm. Marte Vold og Tonje Louise Finne er hederlige unntak med henholdsvis «Hoggeren» fra 2017 og «Brillebjørn på ferie» (2019). På TV-fronten har Tone Gjerde og Christine Heitmann markert seg som filmfotografer på dramaserier for NRK. Hilde Malme er en av pionerene blant norske kvinnelige filmfotografer og jobber mye i krysningen kunstfilm og dokumentar. Aslaug Holm er en av Norges fremste dokumentarfotografer og har fotografert filmer som «Oljeberget» (2006), «Brødre» (2015), «Generasjon Utøya» (2021), «a-Ha The Movie» (2021) og klassikeren «Heftig og Begeistret» (2001). Sistnevnte var et samarbeid med filmfotograf Svein Krøvel (1946-2011) hvor han stod for de grandiose opptakene av mannskoret i vær og vind, mens Aslaug gjorde de nære portrettene av medlemmene i koret. Vi har den senere tiden sett en økning i antall kvinnelige fotografer som får skyte både TV-serier og filmer. Andelen er sakte men sikkert på vei oppover. Det er mange unge lovende fotografer på vei og de bør få mulighet til også å skyte spillefilm. Ved Filmskolens siste uteksaminerte Bachelor-kull var det 50% kvinneandel blant fotograf-studentene.

Pandemi
På Årsmøtet 2017 ble Trond Tønder valgt som ny styreleder og han kom inn med masse ideer. Blant annet reviderte vi vedtektene og strammet inn på opptakskravene. Vi innførte konseptet Freaky Friday som er et arrangement i samarbeid med våre sponsorer hvor vi besøker dem for å snakke om et aktuelt tema og se på nytt utstyr. Sponsorene spanderer snacks og drikke. Freaky Friday ble et meget vellykket arrangement rent faglig, men led av dårlig oppmøte fram til Corona-pandemien som satte en stopper for alle fysiske arrangement i 2020. Årsmøtet ble utsatt flere ganger. Til slutt ble det et digitalt Årsmøte over Zoom i juni. Da ble Tore Vollan og Ole Andreas Grøntvedt valgt til ledere sammen. To ledere var en ny organisatorisk løsning. Nestledervervet ble derfor ikke erstattet. Det ble to merkelige år uten fysiske møter. Mandagsfilmen hadde noen få digitale visninger, men ellers var det sørgelig lite aktivitet i foreningen. Høsten 2021 innledet vi et nytt samarbeid med den ferske filmfestivalen Mirage – Art of the Real. Mirage ble initiert av filmfotografen Egil Håskjold Larsen som to ganger hadde vunnet FNFs pris for dokumentarfoto under Nordic Docs. I samarbeid med Mirage arrangerte vi en mesterklasse med den italienske kunstneren Yuri Ancarani og hadde en paneldebatt med norske dokumentarfilmfotografer. I tillegg stilte våre sponsorer Foto.no og Storyline opp og viste fram nytt utstyr. I 2022 ble Mirage arrangert igjen og denne gangen greide Egil Håskjold Larsen å lokke selveste Sir Roger Deakins tilbake til Oslo for å dele ut pris for beste foto under Mirage. FNF og Mirage samarbeidet om en mesterklasse med Roger og kona James Deakins på Vega Scene. Den adlede briten hadde nylig gitt ut billedboka «Byways» med en samling fotografier han har tatt gjennom 50 år. Signerte utgaver av boka ble solgt under filmfestivalen.  

 Oslo Digital Cinema Conference 2019

Internasjonalt samarbeid
FNF handler om å hjelpe hverandre til å bli bedre filmfotografer. Vi skal dele våre erfaringer med hverandre, lære av gjester utenfra og sammen utvikle faget vårt. Vi arrangerer derfor faglige seminarer og samarbeider med blant andre Oslo Digital Cinema Conference og dokumentarfilm-festivalene Mirage (Oslo) og Nordic / Docs (Fredrikstad). Vi har også samarbeidet med festivaler som Film fra sør og Oslo Pix. Vi holder kontakt med filmfotografer i andre land gjennom vårt medlemskap i IMAGO hvor vi også har representanter i de ulike komiteene, blant annet i Teknisk komité, Opphavsrett-komiteen og Komiteen for arbeidsforhold. Vår egen Paul René Roestad har vært både generalsekretær og president i IMAGO. FNF deltar på filmfestivalen Camerimage i Polen – en internasjonal festival som feirer filmfotografiet. Hit har mange FNF-medlemmer reist med stipend fra foreningen, og norske filmfotografer har flere ganger vært med i konkurranse under festivalen. Våre medlemmer har vært med på en lang rekke internasjonale filmfestivaler.

Filmfotografenes forening
Opp gjennom årene har FNF jobbet nært med Norsk filmforbund for å styrke norske filmfotografers opphavsrett gjennom Norwaco og F©R. Dette er et arbeid vi også har støttet internasjonalt gjennom IMAGO. Dessverre er det ikke slik at filmfotografer har opphavsrett i alle land. FNF jobber også med rent tekniske spørsmål. I 2011 tok vi initiativ for å få de norske kinoene til å gå tilbake til matt hvitt lerret. Med utbredelsen av 3D-film byttet Oslo Kino ut kinolerretene med sølv-lerret. Problemet med dette er at filmen oppleves helt annerledes for publikum på sidene enn de som sitter midt i salen. Vi satte ned en arbeidsgruppe ledet av John Andreas Andersen, Philip Øgaard og John Christian Rosenlund og vi reiste rundt på en rekke kinoer i hovedstaden for å se hvordan de nye lerretene påvirket kinoopplevelsen. Resultatet var mildt sagt sjokkerende da vi opplevde at de som sitter ytterst på seteraden ser filmen to ganger mørkere enn de som sitter på midten. Gjennom Oslo Digital Cinema Conference og IMAGO ble dette et internasjonalt anliggende kjent som «The Norwegian Initiative». Foreningen Norske Filmfotografer har hele tiden utforsket ny teknikk og dette vil vi fortsette med i enda større grad framover. På tampen av 2022 gjorde vi omfattende tester på ARRIs nye kamera Alexa 35 som vi sammenlignet med fire andre kameraer, deriblant analog film. Ingen andre i verden hadde gjort en så grundig test som oss i lille Norge. FNF samarbeider med leverandører og utleiehus i det profesjonelle markedet. Våre sponsorer har vært helt essensielle for å muliggjøre vårt arbeid. Sponsorene har vist fram nytt utstyr på våre arrangementer som Gadget Corner, Freaky Friday, Mandagsfilmen, Oslo Digital Cinema Conference osv. Framover skal vi involvere våre samarbeidspartnere i enda større grad enn tidligere.

 ARRI Alexa 35 Workshop hos Storyline Studios (2022).

Veien videre
Foreningen Norske Filmfotografer er en ideell interesseorganisasjon for norske filmfotografer (og utenlandske filmfotografer som virker i Norge). FNF arbeider for å ivareta filmfotografers interesser og behov, både på et faglig og sosialt plan. FNF skal fortsette å delta i den faglige og tekniske utviklingen innen norsk filmproduksjon, spesielt i forbindelse med den kreative og kunstneriske utnyttelsen av teknikken. Vi ønsker å være en ressurs for våre medlemmer som i første rekke består av filmfotografer, men også andre tilknyttede fagområder. Vi har derfor en egen medlemskategori kalt fagmedlemmer bestående av B-fotografer, lysmestere, griper og colorister.
I våre vedtekter heter det: «Foreningens formål er å samle kvalifiserte norske filmfotografer og fagassistenter. Den skal verne om og ivareta kollektive interesser av enhver art, styrke det levende bildet, samt fremme gode og kollegiale forhold». FNF skulle feire 20-årsjubileum i 2015, men svak økonomi gjorde at planene ble utsatt. I 2020 skulle vi feire 25-årsjubileum, men det satte pandemien en stopper for. Det er derfor med etterlengtet glede vi inviterer til 30-årsjubileum i 2025.

Tidlig FNF-arrangement med Sven Nykvist ASC, FSF som gjest. Foto: Hans Erik Linbom, FNF

FNFs styreledere:
Pål Bugge Haagenrud 1995 – 1998
Bjørn Eivind Aarskog 1998 – 2000
Kjell Vassdal 2000 – 2006
Jørn Broll 2006 – 2010
Christine Heitmann 2010 – 2011 (fødselspermisjon)
Rolv Håan 2011 – 2013
Tonje Louise Finne 2013 – 2015
Rolv Håan 2015 – 2017
Trond Tønder 2017 – 2020
Tore Vollan 2020 – 2022 (Co-President)
Ole Andreas Grøntvedt 2020 – 2022 (Co-President)
Paul René Roestad 2022 – 2024 (sittende styreleder)