Foreningen Norske Filmfotografer (FNF) er en interesseorganisasjon for norske filmfotografer og tilknyttede fagfolk innenfor lys-, grip- og kameraavdelingen. Foreningen ble opprettet i 1995 etter modell av lignende foreninger i de fleste Europeiske land. Foreningen skal arbeide for å ivareta filmfotografers interesser og behov, både faglig og sosialt. Vi er ingen fagforening, men jobber for opphavsrett og fotografers arbeidsvilkår, blant annet i samarbeid med Norsk filmforbund. Vi samarbeider også med Norsk filminstitutt som støtter enkelte av våre bransjefremmende tiltak.

FNF samler de beste filmfotografene i Norge innenfor drama, dokumentar og reklamefilm. FNF-initialene bak navnet til fotografen er et kvalitetsstempel gitt av kvalifiserte kolleger. FNF handler om å hjelpe hverandre til å bli bedre filmfotografer. Vi skal dele våre erfaringer, lære av gjester utenfra og sammen utvikle faget vårt. Vi arrangerer derfor faglige seminarer, mesterklasser og workshops.
FNF Mandagsfilmen er en sentral møteplass for hele den norske filmbransjen. Mandagsfilmen har blitt arrangert siden 2001 og er et gratis tilbud hvor alle kan komme for å se film og bli bedre kjent med filmfotografen.

FNF samarbeider med dokumentarfilmfestivalene Mirage og Nordic/Docs. Vi er medarrangør for Oslo Digital Cinema Conference som bringer den internasjonale bransjen til Norge og vi holder kontakt med filmfotografer i andre land. Blant annet gjennom medlemskap i IMAGO – den internasjonale organisasjonen av filmfotografer. Vi jobber tett med våre samarbeidspartnere som blant annet består av kameraprodusenter, lysprodusenter, utleiehus og bedrifter som selger relevant utstyr. FNF ønsker å delta i den faglige og tekniske utvikling innen norsk filmproduksjon, spesielt i forbindelse med den kreative og kunstneriske utnyttelsen av teknikken.

Utdrag fra vedtektene:

  • Foreningens formål er å samle kvalifiserte norske filmfotografer og fagassistenter. Den skal verne om og ivareta kollektive interesser av enhver art, styrke det levende bildet, samt fremme gode og kollegiale forhold.
  • Foreningen skal ivareta og støtte interesser som fremmer samarbeid og kunnskapsutveksling mellom yrkesfotografer innen film og video med tanke på videre utvikling av det billedtekniske og kunstneriske området.

Les vedtektene i sin helhet her.