For å søke om medlemskap må man sende en søknad til on.refargotofmlifobfsctd@tsop med CV, arbeidsprøver, og en presentasjonstekst i pdf-format på 100-200 ord. Søkere til fullverdig medlemskap må i tillegg vise til en innstilling fra minst to fullverdige medlemmer.

Styret behandler søknader fortløpende, og har mandat til å godkjenne eller avvise søknadene.
Styret har anledning til å invitere fotografer til medlemskap.
Alle medlemmer må betale en årlig kontingent. Kontingenten fastsettes av generalforsamlingen.

FNF har følgende kategorier av medlemskap:

1. Fullverdig medlemskap FNF

Kun fullverdige medlemmer av foreningen har rett til, og bør, bruke FNF-initialene etter navnet sitt. Medlemskap i FNF skal være en hedersbetegnelse og et kvalitetsstempel – et tegn på respekt fra det kunstneriske felleskap.

Opptakskrav:

 • For å bli godkjent som fullverdig medlem i FNF, enten direkte eller fra de andre medlemskategoriene, må man innstilles til styret av to fullverdige medlemmer, og ellers søke som nevnt under. Medlemmene som innstiller kandidaten, plikter å sette det nye medlemmet inn i foreningens formål.
 • Man skal kunne dokumentere minst 4 års erfaring som filmfotograf på et profesjonelt nivå. Spillefilm, dokumentar og seriedrama veier tyngre enn kortfilm, reklamefilm, musikkvideo, videokunst, og lignende.
 • Man må kunne vise at man behersker det å kunne fortelle med bilder. Ha særskilte ferdigheter innenfor lys, komposisjon og dramaturgi.
 • Har utvist profesjonalitet gjennom sitt arbeid, og levert arbeid av høy kunstnerisk kvalitet.
 • Er fylt 18 år og har oppholds og arbeidstillatelse i Norge, og virker som filmfotograf i Norge.
 • Har vært assosiert medlem i minst 2 år. I særskilte tilfeller kan fullverdig medlemskap innvilges direkte.
2. Assosiert medlemskap FNF

Assosiert medlemskap skal samle bredden av norske filmfotografer, og kan regnes som et juniormedlemsskap. Assosiert medlemskap kan oppnås av filmfotografer som kan:

 • Dokumentere arbeid av høy kunstnerisk kvalitet. Spillefilm, dokumentar og TV-drama veier tyngre enn kortfilm, reklamefilm, musikkvideo, videokunst, og lignende.
 • Har fullført filmfotograflinjen på Den Norske Filmskolen eller tilsvarende utdanning med minst 3 år spesialisering i foto.
 • Eller har arbeidet profesjonelt med filmfotorelatert arbeid de siste 4 år, hvorav minst to som filmfotograf.
 • Er fylt 18 år og har oppholds og arbeidstillatelse i Norge, og virker som filmfotograf i Norge. Etter to år som assosiert medlem, har medlemmet anledning til å søke om fullverdig medlemskap.
3. Fagmedlem FNF

B-fotograf, kameraassistent, DiT, lysmester, grip og colorist, som hovedsakelig jobber med spillefilm, TV-drama kan bli fagmedlemmer. De må ha minst 5 års erfaring på et profesjonelt nivå. Fagmedlemmer kan ikke søke om medlemskap, de må inviteres av styret. Fullverdige medlemmer kan innstille kandidater til styret.

4. Æresmedlem FNF

FNF høyeste hedersbevis, Æresmedlemskap, kan tildeles et aktivt eller passivt medlem som:

 • Har utført usedvanlig fortjenestefullt arbeid for foreningen gjennom mange år, eller i en spesiell sak som har fått stor betydning for foreningen.
 • Eller: Gjennom sitt virke har fremmet norsk filmfotografi på en særdeles god måte. Æresmedlemmer kan utnevnes av styret på vegne av foreningen, og æresmedlemmets navn kunngjøres på generalforsamling.
5. Passivt medlemskap FNF

Fullverdige medlemmer som ikke lenger er yrkesaktive, kan forbli i foreningen som passive medlemmer. Styret har mandat til å flytte medlemmer over i passiv­kategorien hvis de ikke har vært yrkesaktive de siste 2 år. Passive medlemmer betaler medlemskontingent som fullverdige medlemmer.