FNF i 2023 / Nye medlemmer

Foreningen norske filmfotografer legger bak seg et år med stor aktivitet. Blant høydepunktene var Oslo Digital Cinema Conference som gjorde comeback etter 4 år. Det kom filmfotografer og andre gjester fra en rekke land. ODCC 2023 ble en stor suksess takket være gode foredrag og mesterklasser med blant annet Greig Fraser ASC, ACS og Eben Bolter ASC, BSC. 2023 ble året hvor vi virkelig kom tilbake til fysiske møter etter pandemien. I januar i fjor hadde vi et fysisk (og digitalt) medlemsmøte om lønns- og arbeidsforholdene til filmfotografer. Senere hadde vi et digitalt formøte før selve Årsmøtet på Schafteløkken 10. mars. Sammen med utleiehuset Olga arrangerte vi en overraskende avskjedsfest for Patrik Säfström FNF i forbindelse med at han flyttet til Japan i fjor sommer. Utover høsten hadde vi månedlige kaffemøter for filmfotografer. Et viktig tilbud i en tid hvor mange filmfotografer har vært uten jobb på grunn av stagnasjon i verdensøkonomien og følgene av dette. Styret i FNF har jobbet aktivt for å bringe medlemmene sammen både fysisk og digitalt. Vi har hatt en satsing for økt delingskultur medlemmene mellom og opprettet ulike fora for dette. Vi er både kolleger og konkurrenter i en liten bransje. Derfor er det gledelig å se at vi gjennom året har fått til mange samlinger. Styret i FNF har gjennom året engasjert seg i saken som gjelder sammenslåing av Den norske filmskolen og AMEK (TV-skolen og Spillskolen). Vi har hatt møte med dekanen på Filmskolen, ansatte og studenter. FNF har, som de fleste andre i bransjen, vært kritisk til denne sammenslåingen som vi mener har vært for dårlig utredet. Også flere av våre medlemmer har engasjert seg, blant annet i Rushprint. FNF sendte inn et høringssvar på sensommeren. Dessverre valgte styret ved Høgskolen i Innlandet å vedta sammenslåingen før jul.

Kaffemøte for filmfotografer. Foto: Benjamin Mosli FNF.

FESTIVALER OG MESSER
FNF deltok på LLB-messa på Fornebu i mars. Styreleder Paul René Roestad FNF og nestleder Ole Andreas Grøntvedt FNF deltok på IMAGOs 30-årsjubileum i Roma senere i måneden. Jubileet var sammenfallende med IMAGOs generalforsamling. FNF er fullverdig medlem i den internasjonale paraplyorganisasjonen. IMAGO jobber for filmfotografers rettigheter og har komiteer som blant annet arbeider med opphavsrett, arbeidsforhold, utdanning og teknisk utvikling. Det er FNF-medlemmer i flere av komiteene. Et annet viktig samlingspunkt for verdens filmfotografer er filmfestivalen Camerimage i Polen. Ingen fra styret deltok på festivalen i 2023, men FNF var representert av medlemmer i Torun i november. Flere av disse mottok reisestipend fra foreningen. På høsten deltok vi på filmfestivalene Nordic Docs i Fredrikstad og Mirage i Oslo. På førstnevnte deler vi hvert år ut FNFs fotopris. I 2023 valgte juryen å gi to priser, én for beste foto i helaftens dokumentar og én for kortdokumentar. Vinnerne var Lars Erlend Tubaas Øymo og Tor Edvin Eliassen. I tillegg fikk Tore Vollan FNF hederlig omtale. Under Gullrutens fagpris vant Alvilde Horjen Naterstad FNF pris for Beste Foto TV-Drama, mens Janne Lindgren FNF vant fotoprisen for dokumentar. Fagmedlem Olav Haddeland vant pris for Beste lysdesign. Mandagsfilmen har hatt noen visninger i løpet av året. Først på Frogner kino, så på Cinemateket når Filmens hus gjenåpnet etter ombygging. Før jul arrangerte vi to mesterklasser: Først var vi medarrangør på en mesterklasse med den meksikanske regissøren Carlos Reygadas på Vega scene (i samarbeid med filmfestivalen Mirage). I desember fikk vi besøk av Ellen Kuras ASC på Cinemateket i Oslo. Et samarbeid mellom FNF og Vestnorsk filmsenter. Ellen deltok også på Dokumentarkonventet utenfor Bergen.

FNF Mesterklasse med Ellen Kuras ASC. Fra venstre: Alvilde Naterstad FNF, Ellen Kuras ASC og Olaug Spissøy Kyvik FNF. Foto: Ole Andreas Grøntvedt FNF.

NYE MEDLEMMER
Foreningen norske filmfotografer teller nå 172 medlemmer. Det siste året har det kommet til 12 filmfotografer, 3 colorister, 1 B-fotograf, 4 lysmestere og én optikkspesialist. Fire Assosierte medlemmer rykket opp til Fullverdig medlemskap og kan sette FNF bak navnet sitt: Emil Håseth Gurvin FNF, Åsmund Hasli FNF, Anders Hoft FNF og Michael Mark Lanham FNF. Nye fullverdige medlemmer er Jallo Faber FNF, Torfinn Sanderud FNF, Egil Håskjold Larsen FNF og Andreas Bjørseth FNF. Nye assosierte medlemmer er Peter Ask, Anna Fabricius, Marius Kildalsen, Tor Edvin Eliassen, Kieran Kolle, Karoline Sødal Sellæg, Sigurd Neby og Fredrik Fossum Hallerud. Fagmedlemskap har blitt tildelt lysmesterne Levi Gawron Trøite, Jarl Johnsen og Henning Høifødt, coloristene Christian Wieberg-Nielsen, Dylan R. Hopkin og Camilla Holst Vea,  B-fotograf Kjetil Fodnes og optikk-ekspert Mai Dehli. FNF har nå 25 fagmedlemmer. Dette er noen av landets dyktigste teknikere som alle jobber for fotografen og bidrar til filmens visuelle uttrykk. Filmskaping er en kollektiv affære hvor vi alle lærer av hverandre. Man kan ikke søke om fagmedlemskap, man må bli invitert av styret. FNF-medlemmer kan foreslå kandidater for styret. Styret i FNF har bestått av Paul René Roestad (styreleder), Ole Andreas Grøntvedt (nestleder/webansvarlig), Benjamin Mosli (økonomiansvarlig), Cecilie Semec, Benjamin Loeb, Janne Lindgren, John-Erling Holmenes Fredriksen samt Andreas Johannessen (varamedlem).

Medlemsmøte hos Krypton film i januar 2023. Foto: Sven-Erling Brusletto.

2024
Det har i 2023 vært trange kår for filmarbeidere, utleiehus, produsenter og leverandører. Dette vil trolig fortsette inn i 2024. Derfor er vi takknemlige for den støtten vi får fra våre samarbeidspartnere. Den økte aktiviteten foreningen har hatt i 2023 ville ikke vært mulig uten støtte fra Camera Nordic, Kelvin, Storyline, Cinelab, ARRI, Cinemarine, Cinetek.no, Dagslys, Foto.no, Kamera Rental, Krypton Film, Moviebird Norway, Nanlux, Olga Rental og AS Unica. Takk! Når vi har lite jobb er det desto viktigere med sosialt fellesskap. I 2024 skal vi gjenopplive Freaky Friday-konseptet hvor vi besøker noen av våre partnere for få se på nytt utstyr. Vi har også planer om et nytt konsept til sommeren (mer info kommer utover våren). Mandagsfilmen har holdt det gående helt siden 2001 og vil selvsagt fortsette også i år takket være støtte fra Norsk Filminstitutt og Norsk filmforbund. Vi fortsetter også med månedlige kaffemøter for filmfotografer. Ønsker du å bruke tiden på faglig påfyll så arrangerer LED HUB seminar og workshop i Virtuell Produksjon. Dette foregår på Danvik folkehøgskole i Drammen og datoene er 18.-20. januar. Se info på ledhub.no Årsmøtet i Foreningen norske filmfotografer blir fredag 2. februar. Alle medlemmer har stemmerett. Alle partnere er velkomne til middagen etter årsmøtet er ferdig. Bindende påmelding sendes til on.refargotofmlifobfsctd@tneve

Siste innlegg
Godt oppmøte på første foredrag.  Foto: O.A. Grøntvedt, FNF
«There’s no such thing as a free lunch» er et velkjent begrep i bransjen. Lørdag 1. juni motbeviste vi denne (..)
[ 2. juni 2024 ]
Filmparken
Vi har gleden av å invitere hele filmbransjen til sommerfest læring og utstyrsutstilling lørdag 1. juni. Ta turen til Filmparken på (..)
[ 27. mai 2024 ]
Norsk filmforbunds juridiske avdeling, ledet av Bjørn Brem, informerer om lønnsforhandlingene sammen med forbundsjurist Julie Ingerø Rynning.

Foto: Paul René Roestad, FNF
FNF var godt representert på Norsk filmforbunds aller første landsmøte i helgen. Fra FNF-styret deltok styreleder Paul René Roestad og økonomiansvarlig (..)
[ 29. april 2024 ]
Odd Geir Sæther, FNF. Bilde hentet fra Cinematekets katalog.
Regissør Trygve Hagen har laget dokumentarfilm om filmfotograf Odd Geir Sæther. Filmen vises på Cinemateket i Oslo lørdag 13. april (..)
[ 1. mars 2024 ]
Paul René Roestad IMAGO Honorary Member
IMAGO, The International Federation of Cinematographers, holdt sitt årsmøte og generalforsamling i London 14. og 15. februar. Mer enn 50 (..)
[ 20. februar 2024 ]
Publikum Mandagsfilmen "Narvik"  Frogner kino. Foto. P.R. Roestad FNF
FNF Mandagsfilmen er tilbake førstkommende mandag. Da viser vi Thea Hvistendahls spillefilmdebut «Håndtering av udøde» fotografert av Pål Ulvik Rokseth (..)
[ 9. februar 2024 ]
DSCF7875
Fredag 2. februar ble det avholdt Årsmøte i Foreningen norske filmfotografer. Årsmøtet er FNFs generalforsamling og øverste myndighet. Regnskapet for (..)
[ 3. februar 2024 ]
DSCF7721
Lørdag 13. januar 2024 arrangerte den franske filmfotograf-foreningen AFC workshop i Paris. Filmfotograf Ole Andreas Grøntvedt FNF og colorist Christian (..)
[ 18. januar 2024 ]
DSCF5265
Foreningen norske filmfotografer legger bak seg et år med stor aktivitet. Blant høydepunktene var Oslo Digital Cinema Conference som gjorde (..)
[ 10. januar 2024 ]
DSCF7140
Lørdag 9. desember arrangerte vi mesterklasse med den amerikanske filmfotografen Ellen Kuras ASC på Filmens hus i Oslo. Dette ble (..)
[ 12. desember 2023 ]
18x6 meter LED-vegg fra Xvision rigget i Kryptons studio. Egen LED-skjerm i himlingen som kan heves/senkes. Foto: Bjørn Ståle Bratberg, FNF
Den norske filmskolen arrangerte kurs i virtuell produksjon fra 14.-16.november. Kurset ble avholdt i Filmskolens lokaler på Myrens verksted i (..)
[ 6. desember 2023 ]
f0cd1516-45b7-4dc5-abc3-dbd7629f4c60
Filmfestivalen Camerimage ble arrangert fra 11. til 18. november. Benjamin Loeb FNF var representert i sideprogrammet med «Dream Scenario» (2023) (..)
[ 26. november 2023 ]