Noen av deltakerne på medlemsmøtet.

FNF medlemsmøte om lønns og arbeidsvilkår

FNF første medlemsmøte i 2023 handlet om lønn og arbeidsvilkår.

FNFs første medlemsmøte i 2023 ble arrangert lørdag 28 januar, og Krypton lånte oss snilt nok sine lokaler. 26 medlemmer deltok inkl fem på Zoom. Over sees noen av medlemmene som ble igjen helt til slutt.

Erfaringer viser at filmfotografers lønn har vært synkende senere år. Det inngås ofte pakkepriser som skal inkludere forarbeid, men så viser det seg som regel at fotografens forarbeid er vesentlig større, og at det er vanskelig å forhandle om en rettferdig lønn for dette viktige arbeidet.

Erfaringen viser at det blir færre opptaksdager, med det resultat at dagene blir lengre og forarbeidet blir enda viktigere. Mange fotografer rapporterer om 12-14 timers dager, og FNF mener det er uholdbart, og går ut over både helse, sikkerhet og opptakskvalitet.

Lengre arbeidsdager rapporteres flere steder i verden og har i flere år vekket motstand. Se blant annet denne kampanjen fra 2017 i britiske BECTU (Britiske «Broadcasting, Entertainment, Cinematograph and Theatre Union») som kan leses HER.

Det ble gjort klart på møtet at Norsk filmforbunds tariffer er minimumssatser, for 7,5 timer dager. Arbeid utover dette skal selvsagt betales på normalt vis. Medlemsmøtets klare konklusjon var at vi må få rettferdig lønn for opptak, og også for for- og etterarbeid. FNF vil arbeide for at alle arbeidsdager skal lønnes, samt for å heve minstelønnssatsene i kombinasjon med å innføre et overtidstillegg for fotografer.

Lønnskomité opprettet:

Medlemsmøtet nedsatte en komité bestående av Cecilie Semec, John Chr. Rosenlund, Benjamin Loeb og John Erling Holmenes Fredriksen, som skal gå gjennom disse presserende temaene sammen med Norsk filmforbunds juridiske avdeling, ledet av adv. Bjørn Brem. Neste tariffforhandlinger er i 2024, men det skal sees på om og hvilke områder som kan og bør arbeides spesielt med, også før tariffforhandlinger begynner.

Temaet og komiteens arbeid vil bli informert om og diskutert på foreningens kommende årsmøte, lørdag 11 mars. (flere opplysninger kommer)

Siste innlegg
Godt oppmøte på første foredrag.  Foto: O.A. Grøntvedt, FNF
«There’s no such thing as a free lunch» er et velkjent begrep i bransjen. Lørdag 1. juni motbeviste vi denne (..)
Filmparken
Vi har gleden av å invitere hele filmbransjen til sommerfest læring og utstyrsutstilling lørdag 1. juni. Ta turen til Filmparken på (..)
Norsk filmforbunds juridiske avdeling, ledet av Bjørn Brem, informerer om lønnsforhandlingene sammen med forbundsjurist Julie Ingerø Rynning.

Foto: Paul René Roestad, FNF
FNF var godt representert på Norsk filmforbunds aller første landsmøte i helgen. Fra FNF-styret deltok styreleder Paul René Roestad og økonomiansvarlig (..)
Odd Geir Sæther, FNF. Bilde hentet fra Cinematekets katalog.
Regissør Trygve Hagen har laget dokumentarfilm om filmfotograf Odd Geir Sæther. Filmen vises på Cinemateket i Oslo lørdag 13. april (..)
Paul René Roestad IMAGO Honorary Member
IMAGO, The International Federation of Cinematographers, holdt sitt årsmøte og generalforsamling i London 14. og 15. februar. Mer enn 50 (..)
Publikum Mandagsfilmen "Narvik"  Frogner kino. Foto. P.R. Roestad FNF
FNF Mandagsfilmen er tilbake førstkommende mandag. Da viser vi Thea Hvistendahls spillefilmdebut «Håndtering av udøde» fotografert av Pål Ulvik Rokseth (..)
DSCF7875
Fredag 2. februar ble det avholdt Årsmøte i Foreningen norske filmfotografer. Årsmøtet er FNFs generalforsamling og øverste myndighet. Regnskapet for (..)
DSCF7721
Lørdag 13. januar 2024 arrangerte den franske filmfotograf-foreningen AFC workshop i Paris. Filmfotograf Ole Andreas Grøntvedt FNF og colorist Christian (..)
DSCF5265
Foreningen norske filmfotografer legger bak seg et år med stor aktivitet. Blant høydepunktene var Oslo Digital Cinema Conference som gjorde (..)
DSCF7140
Lørdag 9. desember arrangerte vi mesterklasse med den amerikanske filmfotografen Ellen Kuras ASC på Filmens hus i Oslo. Dette ble (..)
18x6 meter LED-vegg fra Xvision rigget i Kryptons studio. Egen LED-skjerm i himlingen som kan heves/senkes. Foto: Bjørn Ståle Bratberg, FNF
Den norske filmskolen arrangerte kurs i virtuell produksjon fra 14.-16.november. Kurset ble avholdt i Filmskolens lokaler på Myrens verksted i (..)
f0cd1516-45b7-4dc5-abc3-dbd7629f4c60
Filmfestivalen Camerimage ble arrangert fra 11. til 18. november. Benjamin Loeb FNF var representert i sideprogrammet med «Dream Scenario» (2023) (..)