Noen av deltakerne på medlemsmøtet.

FNF medlemsmøte om lønns og arbeidsvilkår

FNF første medlemsmøte i 2023 handlet om lønn og arbeidsvilkår.

FNFs første medlemsmøte i 2023 ble arrangert lørdag 28 januar, og Krypton lånte oss snilt nok sine lokaler. 26 medlemmer deltok inkl fem på Zoom. Over sees noen av medlemmene som ble igjen helt til slutt.

Erfaringer viser at filmfotografers lønn har vært synkende senere år. Det inngås ofte pakkepriser som skal inkludere forarbeid, men så viser det seg som regel at fotografens forarbeid er vesentlig større, og at det er vanskelig å forhandle om en rettferdig lønn for dette viktige arbeidet.

Erfaringen viser at det blir færre opptaksdager, med det resultat at dagene blir lengre og forarbeidet blir enda viktigere. Mange fotografer rapporterer om 12-14 timers dager, og FNF mener det er uholdbart, og går ut over både helse, sikkerhet og opptakskvalitet.

Lengre arbeidsdager rapporteres flere steder i verden og har i flere år vekket motstand. Se blant annet denne kampanjen fra 2017 i britiske BECTU (Britiske «Broadcasting, Entertainment, Cinematograph and Theatre Union») som kan leses HER.

Det ble gjort klart på møtet at Norsk filmforbunds tariffer er minimumssatser, for 7,5 timer dager. Arbeid utover dette skal selvsagt betales på normalt vis. Medlemsmøtets klare konklusjon var at vi må få rettferdig lønn for opptak, og også for for- og etterarbeid. FNF vil arbeide for at alle arbeidsdager skal lønnes, samt for å heve minstelønnssatsene i kombinasjon med å innføre et overtidstillegg for fotografer.

Lønnskomité opprettet:

Medlemsmøtet nedsatte en komité bestående av Cecilie Semec, John Chr. Rosenlund, Benjamin Loeb og John Erling Holmenes Fredriksen, som skal gå gjennom disse presserende temaene sammen med Norsk filmforbunds juridiske avdeling, ledet av adv. Bjørn Brem. Neste tariffforhandlinger er i 2024, men det skal sees på om og hvilke områder som kan og bør arbeides spesielt med, også før tariffforhandlinger begynner.

Temaet og komiteens arbeid vil bli informert om og diskutert på foreningens kommende årsmøte, lørdag 11 mars. (flere opplysninger kommer)

Siste innlegg
Olaug Spissøy Kyvik FNF. Foto fra Rushprint-artikkel 16.03.23
Olaug Spissøy Kyvik, FNF er intervjuet av Rushprint om sitt arbeid på Den siste filmen som vi hadde gleden av (..)
En av flere Alexa 35 på Camera Nordic sin stand
LLB-messen er i gang på Telenor Arena. For første gang siden 2019 er hallen fylt opp med teknisk utstyr for (..)
Fra venstre: Philip Øgaard FNF, Paul René Roestad FNF, Olaug Spissøy Kyvik FNF, Martin Edelsteen FNF og Øyvind Svanes Lunde. Foto: Stig Indrebø
Årets andre arrangement ble holdt på Frogner Kino mandag 13. mars 2023. «Den siste filmen» av Karianne Førland Vennerød og (..)
Nattrikken (2020) - Fotografert av Vegard Landsverk
Den norske kortfilmen «Nattrikken« regissert av Eirik Tveiten er Oscar-nominert innen kategorien Live Action Short Film. Night Ride som den heter på (..)
FNFs Årsmøte 2023 med gjester. Fotograf. Hans Erik Lindbom
Årsmøtet i Foreningen Norske Filmfotografer ble avholdt fredag 10. mars 2023 på Schafteløkken i Oslo. Oppmøtet var godt med 40 (..)
Årsmøtet 2019. Foto: Erik Lindbom
Fredag 10. mars er det Årsmøte i Foreningen Norske Filmfotografer. Årsmøtet er FNFs Generalforsamling og det er her viktige saker (..)
Kampen om Narvik (2022) Foto: John-Erling Holmenes Fredriksen, FNF
John-Erling Holmenes Fredriksen, FNF og colorist Dylan R. Hopkin snakker om bruken av farger i «Kampen om Narvik» i siste (..)
Noen av deltakerne på medlemsmøtet.
FNF første medlemsmøte i 2023 handlet om lønn og arbeidsvilkår. FNFs første medlemsmøte i 2023 ble arrangert lørdag 28 januar, (..)
Sean Bobbit masterclass NRK 2015
Betydelig økt aktivitet i 2023. Pandemien som har satt stopper for svært mange FNF aktiviteter er tilsynelatende over, og ambisjonene (..)
Moderatorer Olaug Spissøy Kyvik og Magnus Flåto i samtale med John Erling Holmenes Fredriksen. Foto: Paul René Roestad
Mandagsfilm-arrangementene som FNFs Mandagsfilmkommitté arrangerer er blant FNFs viktigste arrangementer. Arrangementene er ikke bare meget lærerike og kompetansehevende med filmvisning (..)
Camerimage
Filmfestivalen EnergaCAMERIMAGE feiret 30-årsjubileum i 2022. 12.-19. november 2022, TORUŃ, Polen. Av Ole Andreas Grøntvedt, FNF. Filmfestivalen EnergaCAMERIMAGE feiret 30-årsjubileum i (..)
Cinelab_OXScan_log
CINELAB Film & Digital er ny FNF “Gold Partner”, og er et fullservice filmlaboratorium med digital dailies og postproduksjons-fasilitete samt (..)