Sean Bobbit masterclass NRK 2015

FNF i 2023

Betydelig økt aktivitet i 2023.

Pandemien som har satt stopper for svært mange FNF aktiviteter er tilsynelatende over, og ambisjonene i det nye FNF styret for tiden som kommer er store. FNF planlegger månedlige styremøter i 2023, og i tillegg blant annet:

Lut-seminar: Våren 2023 planlegges det Lut-seminar sammen med vår nye samarbeidspartner Olga Rental.

Lyssettingsseminar/led-lys i samarbeid med Kelvin og våre andre samarbeidspartnere. (Datoer for Lut og lyssettingsseminar kommer snart).

Medlemsmøte lønns- og arbeidsforhold 28 januar.

FNFs Årsmøte planlegges i mars. (mer informasjon om dag/dato kommer)

Mandagsfilmarrangement Det er planlagt flere mandagsfilm-visninger i 2023 og første visning starter allerede mandag 30 januar på Frogner Kino med visning av filmen «Kampen om Narvik» og samtale med fotograf John-Erling Holmenes Fredriksen og andre sentrale medlemmer i staben.

Oslo Digital Cinema Conference 2019

Oslo Digital Cinema Conference 2023: Oslo Digital Cinema Conference (ODCC) er planlagt første halvdel av juni, og vil samle mer enn 200 filmfotografer fra hele verden til tre dagers seminar, mesterklasser og diskusjoner om den kunstneriske og teknologiske utviklingen i filmproduksjon. I tillegg planlegger IMAGOs komiteer for Authorship og Working conditions å holde møter under ODCC for å diskutere utviklingen sammen med sine norske og internasjonale kolleger. ODCC er i tillegg  til det faglige ikke minst viktig for både nasjonal og internasjonal nettverkbygging, og sosiale sammenkomster er en del av nettverksbyggingen.

 

Høsten 2023

Høsten planlegges med samarbeid med Mirage og Nordic Docs festivalene, samt mesterklasser hvor vi bl.a. planlegger å invitere meritterte internasjonale fotografer. På Nordic/Docs i Fredrikstad deler FNF ut pris til beste dokumentarfilmfoto.

Betydelig økt synlighet og foreningsaktivitet

Styrets ambisjon er å heve foreningens aktivitetsnivå når det gjelder kompetansehevende tiltak, sosiale treff, medlemsmøter, seminar/mesterklasser og kulturpolitiske debatter. Vår ambisjon er å være vesentlig mer synlig enn vi har vært hittil i det norske og også internasjonale kulturpolitiske bildet. FNF vil i 2023 ha vesentlig sterkere fokus på fotografens arbeids- og lønnsforhold, og for lettere å nå våre mål ønsker vi å øke samarbeidet både med Norsk filmforbund og med søster-foreninger i Norge og i de andre nordiske landene. Dette som et ledd i å kunne øke FNFs innflytelse spesielt på egne arbeids- og lønnsforhold, for sammen å kunne stå sterkere i arbeidet for å bedre arbeidsvilkårene både for medlemmer og kolleger i filmbransjen, for kompetansehevende tiltak og for bedret påvirkningsmulighet innenfor kulturpolitiske spørsmål som angår oss. Også å få på plass en tariff for dokumentarfilm vil være en av tingene styret vil prioritere.

Fordeler med FNF medlemskap:

Som medlem i FNF får du gratis inngang til alle filmvisninger og mesterklasser på Nordic Docs filmfestival, betydelig rabattert konferansepass på Oslo Digital Cinema Conference og Mirage filmfestival. I tillegg gratis inngang på alle mandagsfilmarrangementer og flere teknisk/kunstneriske seminar arrangert av FNF, samt halv pris på kommende FNFs mesterklassearrangement og andre kompetansehevende tiltak.

Men det aller viktigste med medlemskap i FNF er nettverket du har rundt deg når det gjelder å diskutere arbeidsmessige, lønnsmessige, kunstneriske og tekniske utfordringer i arbeidet, og å få kollegial og foreningsmessig støtte til å hevde din rett når du trenger det.

Spesielt mandagsfilmarrangementene, seminar- og mesterklassearrangementene som det planlegges flere av i 2023, og Oslo Digital Cinema Conference er arrangementer som vil gi stort faglig utbytte og samtidig muligheter for å betydelig utvide ditt nasjonale og internasjonalt nettverk.

Styret vil arbeide for å øke medlemsfordelene ytterligere, og har du tips du mener styret eller medlemmene bør vite om og se nærmere på, gi oss beskjed.

Siste innlegg
Olaug Spissøy Kyvik FNF. Foto fra Rushprint-artikkel 16.03.23
Olaug Spissøy Kyvik, FNF er intervjuet av Rushprint om sitt arbeid på Den siste filmen som vi hadde gleden av (..)
En av flere Alexa 35 på Camera Nordic sin stand
LLB-messen er i gang på Telenor Arena. For første gang siden 2019 er hallen fylt opp med teknisk utstyr for (..)
Fra venstre: Philip Øgaard FNF, Paul René Roestad FNF, Olaug Spissøy Kyvik FNF, Martin Edelsteen FNF og Øyvind Svanes Lunde. Foto: Stig Indrebø
Årets andre arrangement ble holdt på Frogner Kino mandag 13. mars 2023. «Den siste filmen» av Karianne Førland Vennerød og (..)
Nattrikken (2020) - Fotografert av Vegard Landsverk
Den norske kortfilmen «Nattrikken« regissert av Eirik Tveiten er Oscar-nominert innen kategorien Live Action Short Film. Night Ride som den heter på (..)
FNFs Årsmøte 2023 med gjester. Fotograf. Hans Erik Lindbom
Årsmøtet i Foreningen Norske Filmfotografer ble avholdt fredag 10. mars 2023 på Schafteløkken i Oslo. Oppmøtet var godt med 40 (..)
Årsmøtet 2019. Foto: Erik Lindbom
Fredag 10. mars er det Årsmøte i Foreningen Norske Filmfotografer. Årsmøtet er FNFs Generalforsamling og det er her viktige saker (..)
Kampen om Narvik (2022) Foto: John-Erling Holmenes Fredriksen, FNF
John-Erling Holmenes Fredriksen, FNF og colorist Dylan R. Hopkin snakker om bruken av farger i «Kampen om Narvik» i siste (..)
Noen av deltakerne på medlemsmøtet.
FNF første medlemsmøte i 2023 handlet om lønn og arbeidsvilkår. FNFs første medlemsmøte i 2023 ble arrangert lørdag 28 januar, (..)
Sean Bobbit masterclass NRK 2015
Betydelig økt aktivitet i 2023. Pandemien som har satt stopper for svært mange FNF aktiviteter er tilsynelatende over, og ambisjonene (..)
Moderatorer Olaug Spissøy Kyvik og Magnus Flåto i samtale med John Erling Holmenes Fredriksen. Foto: Paul René Roestad
Mandagsfilm-arrangementene som FNFs Mandagsfilmkommitté arrangerer er blant FNFs viktigste arrangementer. Arrangementene er ikke bare meget lærerike og kompetansehevende med filmvisning (..)
Camerimage
Filmfestivalen EnergaCAMERIMAGE feiret 30-årsjubileum i 2022. 12.-19. november 2022, TORUŃ, Polen. Av Ole Andreas Grøntvedt, FNF. Filmfestivalen EnergaCAMERIMAGE feiret 30-årsjubileum i (..)
Cinelab_OXScan_log
CINELAB Film & Digital er ny FNF “Gold Partner”, og er et fullservice filmlaboratorium med digital dailies og postproduksjons-fasilitete samt (..)