Sean Bobbit masterclass NRK 2015

FNF i 2023

Betydelig økt aktivitet i 2023.

Pandemien som har satt stopper for svært mange FNF aktiviteter er tilsynelatende over, og ambisjonene i det nye FNF styret for tiden som kommer er store. FNF planlegger månedlige styremøter i 2023, og i tillegg blant annet:

Lut-seminar: Våren 2023 planlegges det Lut-seminar sammen med vår nye samarbeidspartner Olga Rental.

Lyssettingsseminar/led-lys i samarbeid med Kelvin og våre andre samarbeidspartnere. (Datoer for Lut og lyssettingsseminar kommer snart).

Medlemsmøte lønns- og arbeidsforhold 28 januar.

FNFs Årsmøte planlegges i mars. (mer informasjon om dag/dato kommer)

Mandagsfilmarrangement Det er planlagt flere mandagsfilm-visninger i 2023 og første visning starter allerede mandag 30 januar på Frogner Kino med visning av filmen «Kampen om Narvik» og samtale med fotograf John-Erling Holmenes Fredriksen og andre sentrale medlemmer i staben.

Oslo Digital Cinema Conference 2019

Oslo Digital Cinema Conference 2023: Oslo Digital Cinema Conference (ODCC) er planlagt første halvdel av juni, og vil samle mer enn 200 filmfotografer fra hele verden til tre dagers seminar, mesterklasser og diskusjoner om den kunstneriske og teknologiske utviklingen i filmproduksjon. I tillegg planlegger IMAGOs komiteer for Authorship og Working conditions å holde møter under ODCC for å diskutere utviklingen sammen med sine norske og internasjonale kolleger. ODCC er i tillegg  til det faglige ikke minst viktig for både nasjonal og internasjonal nettverkbygging, og sosiale sammenkomster er en del av nettverksbyggingen.

 

Høsten 2023

Høsten planlegges med samarbeid med Mirage og Nordic Docs festivalene, samt mesterklasser hvor vi bl.a. planlegger å invitere meritterte internasjonale fotografer. På Nordic/Docs i Fredrikstad deler FNF ut pris til beste dokumentarfilmfoto.

Betydelig økt synlighet og foreningsaktivitet

Styrets ambisjon er å heve foreningens aktivitetsnivå når det gjelder kompetansehevende tiltak, sosiale treff, medlemsmøter, seminar/mesterklasser og kulturpolitiske debatter. Vår ambisjon er å være vesentlig mer synlig enn vi har vært hittil i det norske og også internasjonale kulturpolitiske bildet. FNF vil i 2023 ha vesentlig sterkere fokus på fotografens arbeids- og lønnsforhold, og for lettere å nå våre mål ønsker vi å øke samarbeidet både med Norsk filmforbund og med søster-foreninger i Norge og i de andre nordiske landene. Dette som et ledd i å kunne øke FNFs innflytelse spesielt på egne arbeids- og lønnsforhold, for sammen å kunne stå sterkere i arbeidet for å bedre arbeidsvilkårene både for medlemmer og kolleger i filmbransjen, for kompetansehevende tiltak og for bedret påvirkningsmulighet innenfor kulturpolitiske spørsmål som angår oss. Også å få på plass en tariff for dokumentarfilm vil være en av tingene styret vil prioritere.

Fordeler med FNF medlemskap:

Som medlem i FNF får du gratis inngang til alle filmvisninger og mesterklasser på Nordic Docs filmfestival, betydelig rabattert konferansepass på Oslo Digital Cinema Conference og Mirage filmfestival. I tillegg gratis inngang på alle mandagsfilmarrangementer og flere teknisk/kunstneriske seminar arrangert av FNF, samt halv pris på kommende FNFs mesterklassearrangement og andre kompetansehevende tiltak.

Men det aller viktigste med medlemskap i FNF er nettverket du har rundt deg når det gjelder å diskutere arbeidsmessige, lønnsmessige, kunstneriske og tekniske utfordringer i arbeidet, og å få kollegial og foreningsmessig støtte til å hevde din rett når du trenger det.

Spesielt mandagsfilmarrangementene, seminar- og mesterklassearrangementene som det planlegges flere av i 2023, og Oslo Digital Cinema Conference er arrangementer som vil gi stort faglig utbytte og samtidig muligheter for å betydelig utvide ditt nasjonale og internasjonalt nettverk.

Styret vil arbeide for å øke medlemsfordelene ytterligere, og har du tips du mener styret eller medlemmene bør vite om og se nærmere på, gi oss beskjed.

Siste innlegg
Godt oppmøte på første foredrag.  Foto: O.A. Grøntvedt, FNF
«There’s no such thing as a free lunch» er et velkjent begrep i bransjen. Lørdag 1. juni motbeviste vi denne (..)
Filmparken
Vi har gleden av å invitere hele filmbransjen til sommerfest læring og utstyrsutstilling lørdag 1. juni. Ta turen til Filmparken på (..)
Norsk filmforbunds juridiske avdeling, ledet av Bjørn Brem, informerer om lønnsforhandlingene sammen med forbundsjurist Julie Ingerø Rynning.

Foto: Paul René Roestad, FNF
FNF var godt representert på Norsk filmforbunds aller første landsmøte i helgen. Fra FNF-styret deltok styreleder Paul René Roestad og økonomiansvarlig (..)
Odd Geir Sæther, FNF. Bilde hentet fra Cinematekets katalog.
Regissør Trygve Hagen har laget dokumentarfilm om filmfotograf Odd Geir Sæther. Filmen vises på Cinemateket i Oslo lørdag 13. april (..)
Paul René Roestad IMAGO Honorary Member
IMAGO, The International Federation of Cinematographers, holdt sitt årsmøte og generalforsamling i London 14. og 15. februar. Mer enn 50 (..)
Publikum Mandagsfilmen "Narvik"  Frogner kino. Foto. P.R. Roestad FNF
FNF Mandagsfilmen er tilbake førstkommende mandag. Da viser vi Thea Hvistendahls spillefilmdebut «Håndtering av udøde» fotografert av Pål Ulvik Rokseth (..)
DSCF7875
Fredag 2. februar ble det avholdt Årsmøte i Foreningen norske filmfotografer. Årsmøtet er FNFs generalforsamling og øverste myndighet. Regnskapet for (..)
DSCF7721
Lørdag 13. januar 2024 arrangerte den franske filmfotograf-foreningen AFC workshop i Paris. Filmfotograf Ole Andreas Grøntvedt FNF og colorist Christian (..)
DSCF5265
Foreningen norske filmfotografer legger bak seg et år med stor aktivitet. Blant høydepunktene var Oslo Digital Cinema Conference som gjorde (..)
DSCF7140
Lørdag 9. desember arrangerte vi mesterklasse med den amerikanske filmfotografen Ellen Kuras ASC på Filmens hus i Oslo. Dette ble (..)
18x6 meter LED-vegg fra Xvision rigget i Kryptons studio. Egen LED-skjerm i himlingen som kan heves/senkes. Foto: Bjørn Ståle Bratberg, FNF
Den norske filmskolen arrangerte kurs i virtuell produksjon fra 14.-16.november. Kurset ble avholdt i Filmskolens lokaler på Myrens verksted i (..)
f0cd1516-45b7-4dc5-abc3-dbd7629f4c60
Filmfestivalen Camerimage ble arrangert fra 11. til 18. november. Benjamin Loeb FNF var representert i sideprogrammet med «Dream Scenario» (2023) (..)