Martin J Edelsteen
Martin J Edelsteen, FNF
Telefon: 99383425

Født og oppvokst i Tromsø. Bor og trives i Oslo.