Inge
Inge Schreuder-Lindløv, FNF

Rudolf Steiner School, London International Film School, Amazon Film, Yellow Film, Filmstasjonen AS, Universitetet i Stavanger