Foreningen Norske Filmfotografer

Foreningen Norske Filmfotografer (FNF) er en forening for norske filmfotografer og fagassistenter. Den ble opprettet i 1995 etter modell av lignende foreninger i de fleste Europeiske land. Den skal arbeide for å ivareta filmfotografers interesser og behov, både på et faglig og sosialt plan.

FNF handler om å hjelpe hverandre til å bli bedre filmfotografer. Vi skal dele våre erfaringer med hverandre, lære av gjester utenfra og sammen utvikle faget vårt. Vi arrangerer derfor faglige seminarer, mesterklasser, Oslo Digital Cinema Conference, Mandagsfilmen og Freaky Friday. Vi holder kontakt med filmfotografer i andre land. Vi ønsker å delta i den faglige og tekniske utvikling innen norsk filmproduksjon, spesielt i forbindelse med den kreative og kunstneriske utnyttelsen av teknikken. FNF er medlem av IMAGO.

Utdrag fra vedtektene:

  • Foreningens formål er å samle kvalifiserte norske filmfotografer og fagassistenter. Den skal verne om og ivareta kollektive interesser av enhver art, styrke det levende bildet, samt fremme gode og kollegiale forhold.
  • Foreningen skal ivareta og støtte interesser som fremmer samarbeid og kunnskapsutveksling mellom yrkesfotografer innen film og video med tanke på videre utvikling av det billedtekniske og kunstneriske området.
  • Foreningen bør holde kontakt med utenlandske kolleger for felles utbytte.
  • Foreningen er en ideell interesseorganisasjon.

Les vedtektene i sin helhet her.