Per-Yngvar Holm

Produksjonserfaring fra mer enn 50 land samt Mt.Everest og Antarktis