Ole Andreas Grøntvedt

Fotograf siden 2003. Dokumentar, drama, reklame, TV. Født i Trondheim (1983). Studerte ved Film og TV-Akademiet i Oslo og Global Cinematography Institute i Los Angeles. Allsidig erfaring innen film og TV. Gjør alt fra reklame til dokumentarfilmer og drama. Erfaring med analog film. Jobbet mye som A-foto på store TV-produksjoner som blant annet 'Robinsonekspedisjonen'. Har gjort 11 sesonger av den fysisk utfordrende produksjonen '71 grader nord'. Har tidligere jobbet mye for NRK. Bosatt i Oslo, men jobber globalt. _______________________________________________________________________________________ Born in Trondheim, Norway in 1983. Studied at The Film and Television Academy in Oslo, and Global Cinematography Institue in LA (founded by Vilmos Zsigmond, ASC and Yuri Neyman, ASC). Experience in analog film (S16mm, S35mm) as well as digital (all cameras). I do Commercials, Documentaries and Drama. I also have a lot of Experience as DOP on bigger TV-productions like 'Survivor' and 'Farmer Wants a Wife'. I have done 11 seasons of the physiacally challenging '71 Degrees North'. Working Experience from all continents. Based in Oslo.