Amund Lie

Spesialisert på filming under vann. Undervannshus til RED Epic og RED M-X m.fl. Skaffer nødvendig utstyr og folk til større undervannsopptak, samt organiserer sikkerhet i og rundt vann.