Slideshow

Posts which are presented in the slideshow on the home page.

Kjell Vassdal vant årets ærespris

Kjell Vassdal vant årets ærespris

Under årsmøte til FNF  gikk æresprisen til en bauta i norsk filmfoto. En fotograf som har har skutt over 30 spillefilmer, 60 kortfilmer og over 350 reklamefilmer!

Sponsorer