Foreningen Norske Filmfotografer

Foreningen Norske Filmfotografer (FNF) er en forening for norske filmfotografer, B-fotografer og kamera-assistenter.
Den ble opprettet i 1995 etter modell av lignende foreninger i de fleste Europeiske land. Den skal arbeide for å ivareta filmfotografers interesser og behov, både på et faglig og sosialt plan.
Vi arrangerer faglige seminarer, vi viser film (første mandag i hver måned) og vi holder kontakt med filmfotografer i andre land. Vi ønsker å delta i den faglige og tekniske utvikling innen norsk filmproduksjon, spesielt i forbindelse med den kreative og kunstneriske utnyttelsen av teknikken. Vi mener defor det er viktig å ha en god dialog med regissører og produsenter om hvordan vi vil bruke nye teknikker i vårt daglige arbeid for å lage bedre filmer. FNF er medlem av IMAGO.
 
Utdrag fra vedtektene
  1. Foreningens formål er å samle kvalifiserte norske filmfotografer, og ditto b-fotografer. Den skal verne om og ivareta kollektive interesser av enhver art, styrke det levende bildet, samt fremme gode og kollegiale forhold.
  2. Foreningen skal ivareta og støtte interesser som fremmer samarbeid og kunnskapsutveksling mellom yrkesfotografer innen film og video med tanke på videre utvikling av det billedtekniske og kunstneriske området.
  3. Foreningen bør holde kontakt med utenlandske kolleger for felles utbytte.
  4. Foreningen er en ideell interesseorganisasjon.
Foreningen har to medlemskapsnivåer, assosiert og fullt medlemskap. Alle søknader om medlemskap blir behandlet som søknad om assosiert medlemskap.

Sponsorer