Maja Holand

Støtte til Norsk Filmforbund i streik

Støtte til Norsk Filmforbund i streik

Foreningen Norske Filmfotografer støtter Norsk Filmforbund i den pågående streiken. Vi støtter kravet om rimelige minstelønnsatser i tariffavtalen med Virke Produsentforeningen.

Kjell Vassdal vant årets ærespris

Kjell Vassdal vant årets ærespris

Under årsmøte til FNF  gikk æresprisen til en bauta i norsk filmfoto. En fotograf som har har skutt over 30 spillefilmer, 60 kortfilmer og over 350 reklamefilmer!

Sponsorer