Søke medlemskap

Norske filmfotografer som arbeider med fotografering av spillefilm, reklamefilm, kort- eller dokumentarfilm, eller dramaproduksjoner for tv, kan søke om medlemskap i FNF. Fotografen må ha utstrakt yrkeserfaring og kunnskap basert på arbeide med fotografiske opptak.

Foreningen har to medlemskapsnivåer for aktive filmfotografer: Assosiert og fullt medlemskap. Alle søknader om medlemskap blir behandlet som søknad om assosiert medlemskap. Nye medlemmer opptas på generalforsamling etter innstilling fra styret. Søknad om medlemskap sendes styret innen 10.januar. Alle medlemmer må betale en årlig kontingent. Ved manglende innbetalt kontingent, opphører medlemskapet uten varsel.

A.) Fullverdig medlemskap FNF
Fullverdig medlemskap kan oppnås av en aktiv A-fotograf som har filmet spillefilm, tv-drama eller langdokumentar av høy fotografisk kvalitet/kinodokumentar, eller som kan dokumenterer arbeid av en slik kvalitet, at foreningen kan godkjenne vedkommende på generalforsamling. Samt at vedkommende:

 •  har oppholds og arbeidstillatelse som filmfotograf i Norge.
 •  har fullført filmfotograflinjen på Den Norske Filmskolen, eller tilsvarende utdanning, og etter dette har arbeidet som A-fotograf i

  minst 2 år.

 • eller har hatt medlemskap som B- eller C-fotograf i minst 3 år, og deretter har arbeidet som A-fotograf i ytterligere 2 år.
 • eller kan dokumentere seg som erfaren filmfotograf, og har arbeidet regelmessig innen filmfotografi i 5 år og som A-fotograf i minst 2 år

  Fotografer som har gjort seg bemerket innen fotografering av spillefilm, reklamefilm, kort- eller dokumentarfilm, eller dramaproduksjoner for tv, kan av styret innvilges fullt medlemskap uten å gå via assosiert medlemskap.

  Medlemmer med fullt medlemskap har rett til, og bør fremvise, sin yrkestilhørighet med FNF-initialer etter sitt navn på kredits og rulletekster.

B.) Assosiert medlemskap FNF
Assosiert medlemskap kan oppnås av A-, B- , eller C-fotograf som kan dokumentere arbeid av en slik kvalitet, at foreningen godkjenner vedkommende på generalforsamlingen, samt:

 •  Er fylt 18 år
 • Har fullført filmfotograflinjen på Den Norske Filmskolen eller tilsvarende utdanning.
 • Eller har arbeidet profesjonelt som A-, B- eller C-fotograf med de 3 siste år.

  Etter to år som assosiert medlem, har medlemmet anledning til å søke om fullverdig medlemskap. Søknaden sendes skriftlig innen 15.januar og stemmes over på generalforsamling. Søknad innvilges ved 2/3 flertall.

  C.) Passivt medlemskap FNF
  Medlemmer som tidligere har arbeidet som A- eller B-fotografer, kan forbli i foreningen, til tross for at de nå ikke er yrkesaktive filmfotografer. Passive medlemmer betaler fullverdig medlemskontingent

  D.) Æresmedlem FNF

  FNF høyeste hedersbevis, Æresmedlemskap, kan tildeles et aktivt eller passivt medlem som:
  Har utført usedvanlig fortjenestefullt arbeid for foreningen gjennom mange år, eller i en spesiell sak som har fått stor betydning for foreningen.

  Eller:
  Gjennom sitt virke har fremmet norsk filmfotografi på en særdeles måte.

  Æresmedlemmer kan utnevnes av styret på vegne av foreningen, og æresmedlemmets navn kunngjøres på generalforsamling. Æresmedlemmer betaler ikke årskontigent.

Sponsorer