Støtte til Norsk Filmforbund i streik

Foreningen Norske Filmfotografer støtter Norsk Filmforbund i den pågående streiken.

Vi støtter kravet om rimelige minstelønnsatser i tariffavtalen med Virke Produsentforeningen.

Norske filmarbeidere har brukt sin kompetanse og erfaring fra spillefilm til å løfte norske TV-serier opp på et internasjonalt nivå. Nå blir de bedt om å gå ned i lønn. For å sikre kvaliteten på norske TV-serier i framtiden, er det viktig at minstelønnssatsene for TV-drama er de samme som for spillefilm. Lik lønn for likt arbeide er et ufravikelig prinsipp!

På vegne av styret i FNF,
Trond Tønder, leder

Støtte til Norsk Filmforbund i streik

Sponsorer