Arkiv etter dato

Du blar i sidearkivet etter dato.

Støtte til Norsk Filmforbund i streik

Støtte til Norsk Filmforbund i streik

Foreningen Norske Filmfotografer støtter Norsk Filmforbund i den pågående streiken. Vi støtter kravet om rimelige minstelønnsatser i tariffavtalen med Virke Produsentforeningen.

Sponsorer