Ny styreleder i FNF

På årsmøtet 13.03 ble Trond Tønder valgt som ny styreleder av Foreningen Norske Filmfotografer.

Etter å ha sittet mange år i styret hvorav de siste 2 årene som styreleder, trekker Rolv Håan seg fra styret. Thomas Løkkeberg trakk seg også fra styret i denne omgang. Foreningen Norske Filmfotografer takker for innsatsen!

Videre be Ole Andreas Grøntvedt og Charles Curran valgt inn som styremedlemer, som ellers består av Patrick Säfstrøm, Cecilie Semec, Jakob Ingimundarson og Joachim Foss Rønning.

Sponsorer