Videreutdanningsstipend for FNFmedlemmer

FNF vedtok på årsmøtet at det av vederlagsmidlene settes av kr. 20.000 til stipend.

Disse defineres som videreutdanning, og kan kun søkes til deltakelse på kurs, seminarer e.l.

Styret har funnet at en øvre grense på kr. 5.000 er passende.Styret håper at det f.eks. er flere som har lyst til å delta på Camerimage i Polen 12.-19. november.

Styret vil avholde nytt møte i begynnelsen av oktober, og behandle søknader da. Søknader sendes til post@filmfotografer.no med frist  9. oktober.

Sponsorer