Sony AXS-R7 X-OCN

Sony’s nye opptaker, AXS-R7, tilpasset F-5 og F55, gjør opptak i det nye formatet X-OCN.

X-OCN står for eXtended tonal Range Original Camera Negative. I likhet med RAW, beholder dette formatet alt sensoren evner å se, men i motsetning lagrer den dette i lavere bitrates og med bedre brukervennlighet.

Her er en oversikt som viser forskjellen på X-OCN og raw i datamengde:

 

XOCN chart

What is X-OCN?

X-OCN is the AXS-R7 recording format that uses a new Sony algorithm specifically formulated for the F5 and F55 sensors. X- OCN produces file sizes much smaller than camera RAW, resulting in longer record times, faster file transfers and more economical postproduction — while retaining the quality of 16-bit linear encoding.

Sony’s AXS-R7 records two versions of X-OCN: Standard and Light. They are both available in 2K and 4K, at frame rates of up to 120p. X-OCN ST (Standard) is visually indistinguishable from Sony’s camera RAW. X-OCN LT (Light) is intended where lower data rates and smaller file sizes are desirable.

Les mer på FDtimes.com

 

 

 

 

 

 

Sony AXS-R7 X-OCN

Sponsorer