Nordisk Film prisen til Anna Myking!

Nordisk Film delte for første gang ut sin nye talentpris, som i år gikk til filmfotograf Anna Myking FNF.

Myking fikk overrakt prisen, som foruten heder og ære består av 100 000 kroner, ved en prisfest torsdag kveld på Victoria kino i Oslo.

Nordisk Film-prisen blir med dette den norske filmbransjes største talentpris. Prisen skal deles ut til et innovativt talent bak kamera, som hever kvaliteten og er med på å videreutvikle norsk film. Nordisk Film Fonden har siden 1996 delt ut en tilsvarende pris i Danmark

”Et talent er ikke nødvendigvis purung og med mindre erfaring, men en person som stadig utvikler seg, prøver nye ting og søker nye utfordringer. Det er nettopp et slikt talent som vi hedrer. Anna Myking har utdannet seg innenfor det aktuelle fagområdet og vært aktiv i mange år i alt fra kortfilm og dokumentarfilm til tv-serie og spillefilm,” sier filmprodusent Aage Aaberge, som overrakte prisen.

Foreningen Norske Filmfotografer gratulerer!

Les mer om denne saken på Rushprint.no

Nordisk Film prisen til Anna Myking!

Sponsorer